Psychologia samorealizacji a NLP cz. 4

Samoaktualizacja a samo-transcendencja Wielokrotnie spotykałem się z zarzutem ze strony autorów katolickich, że psychologia humanistyczna rozwija egocentryzm, że „kręci się” wokół ludzkiego Ja (ego), że deifikuje człowieka (niejako czyni z niego bóstwo), a człowiek jest wtedy stawiany „na miejsce Pana Boga”. Jednak taka krytyka najwyraźniej wynika z braku zrozumienia właściwego sensu pojęcia „samoaktualizacja”.  Wyjaśniając jego…

Czytaj dalej →

Psychologia samorealizacji a NLP cz. 3

Doświadczenia szczytowe W poprzedniej części posłużyłem się pojęciem „doświadczenie szczytowe ”. To jedno z ważnych określeń wprowadzonych przez Abrahama Maslowa, które na stałe weszło do słownika psychologii humanistycznej i Ruchu Potencjału Ludzkiego. Uważa się je za jeden z kluczowych wyznaczników samorealizacji, który definiuje się następująco: Przeżycia szczytowe (peak experiences) to stany największego szczęścia i spełnienia,…

Czytaj dalej →

Psychologia samorealizacji a NLP cz. 2

Pierwszą część tego tekstu poświęciłem historycznym i personalnym powiązaniom NLP z psychologią humanistyczną i Ruchem Potencjału Ludzkiego (Human Potential Movement – HPM). Wiemy już, że oprócz Jamesa (psychologia i filozofia pragmatyzmu), Korzybskiego (semantyka ogólna), Chomsky’ego (gramatyka transformacyjna), Bandury (modelowanie) czy cybernetyki, NLP zaczerpnęło pośrednio wiele inspiracji od twórców psychologii humanistycznej (Maslow, Rogers i im współcześni),…

Czytaj dalej →

Psychologia samorealizacji a NLP

W roku 2010 Michael Hall zaczął publikować teksty będące owocem jego zainteresowania mniej znanymi dziejami NLP. Posłużył się nawet pojęciem „secret history of NLP”, co można przełożyć, jako „tajemna” lub „ukryta” historia NLP. Tajemna lub ukryta, ponieważ zupełnie nieznana szerszemu ogółowi, przynajmniej zanim Hall zaczął ją odsłaniać. Ale także dlatego, że twórcy NLP pominęli istotne…

Czytaj dalej →

Model panoramy społecznej i jego zastosowania

Model panoramy społecznej i jego zastosowania Od początku życia nasze mapy świata i nasze osobowości są kształtowane przez relacje z innymi. Człowiek – istota społeczna, głosi tytuł słynnej książki Elliota Aronsona.  Wkraczając w kolejne fazy życia, nieświadomie przenosimy wzorce budowania, podtrzymywania i rozwijania więzi z ludźmi, niestety często również te, które rodzą cierpienie i trudności…

Czytaj dalej →

Czy czujesz się człowiekiem sukcesu?

Nie staraj się zostać człowiekiem sukcesu, lecz człowiekiem wartościowym – Albert Einstein    W dziedzinach zajmujących się ludzkim poznaniem dominuje pogląd, że każde pojęcie stosowane przez daną osobę, posiada swoją reprezentację zmysłową – obraz, dźwięk, odczucie lub ich kombinację. Im prostsze pojęcie, tym bardziej konkretna jest jego reprezentacja. Np. słowo „ jabłko” automatycznie przywołuje skojarzenie…

Czytaj dalej →

Neuroplastyczność sterowana

Za pomocą umysłu można zmieniać swój mózg, aby zmieniać na lepsze swój umysł – Rick Hanson We wpisie z 2010 r. pt. NLP a psycho–neurologia prezentowałem po raz pierwszy metody opracowane przez Ricka Hansona, amerykańskiego psychoneurologa, psychoterapeutę i wieloletniego praktyka medytacji. Pisałem tam również o planach dotyczących kolejnego warsztatu Hansona w Polsce. Nigdy jednak do…

Czytaj dalej →

William James i jego inspiracje dla NLP – część 2

Możemy myśleć o naszym temacie głównie za pomocą słów, a możemy też o nim myśleć przede wszystkim za pomocą wyobrażeń wzrokowych lub innych. (…) Człowiekowi o dobrze rozwiniętej wyobraźni wzrokowej trudno jest zrozumieć, jak ci, którzy są jej pozbawieni, mogą w ogóle myśleć. Niektórzy ludzie niewątpliwie nie mają obrazów wzrokowych i zamiast zobaczyć stół, przy…

Czytaj dalej →

William James i jego inspiracje dla NLP

Goszcząc w ośrodkach reprezentujących różne szkoły psychoanalizy wielokrotnie widziałem na ścianach galerie starych zdjęć przedstawiających zasłużone dla tego nurtu postacie, jak Zygmunt Freud, Anna Freud, Sándor Ferenczi, Margaret Mahler, Melanie Klein, Heinz Kohut i wielu innych. W porównaniu z tą plejadą sław, NLP wydaje się wyglądać bardzo skromnie. Dla wielu osób jego początki kojarzą się z…

Czytaj dalej →

Medytacja uważności i jej wielorakie zastosowania – cz. VIII

Poprzedni wpis był poświęcony tematyce badań wykazujących, że praktyka uważności powoduje zwiększenie grubości i gęstości kory mózgowej, co m.in. stanowi istotny czynnik przeciwdziałania starzeniu się mózgu. Nie są to jednak jedyne mierzalne efekty tej formy medytacji. W tym miejscu wystarczy dopowiedzieć, że ilość badań nad medytacją uważności jest oszałamiająca, a niektórzy twierdzą, że to jedna z najlepiej przebadanych metod…

Czytaj dalej →