Neuroplastyczność sterowana

Za pomocą umysłu można zmieniać swój mózg, aby zmieniać na lepsze swój umysł – Rick Hanson We wpisie z 2010 r. pt. NLP a psycho–neurologia prezentowałem po raz pierwszy metody opracowane przez Ricka Hansona, amerykańskiego psychoneurologa, psychoterapeutę i wieloletniego praktyka medytacji. Pisałem tam również o planach dotyczących kolejnego warsztatu Hansona w Polsce. Nigdy jednak do…

Continue reading →

William James i jego inspiracje dla NLP – część 2

Możemy myśleć o naszym temacie głównie za pomocą słów, a możemy też o nim myśleć przede wszystkim za pomocą wyobrażeń wzrokowych lub innych. (…) Człowiekowi o dobrze rozwiniętej wyobraźni wzrokowej trudno jest zrozumieć, jak ci, którzy są jej pozbawieni, mogą w ogóle myśleć. Niektórzy ludzie niewątpliwie nie mają obrazów wzrokowych i zamiast zobaczyć stół, przy…

Continue reading →

William James i jego inspiracje dla NLP

Goszcząc w ośrodkach reprezentujących różne szkoły psychoanalizy wielokrotnie widziałem na ścianach galerie starych zdjęć przedstawiających zasłużone dla tego nurtu postacie, jak Zygmunt Freud, Anna Freud, Sándor Ferenczi, Margaret Mahler, Melanie Klein, Heinz Kohut i wielu innych. W porównaniu z tą plejadą sław, NLP wydaje się wyglądać bardzo skromnie. Dla wielu osób jego początki kojarzą się z…

Continue reading →

Medytacja uważności i jej wielorakie zastosowania – cz. VIII

Poprzedni wpis był poświęcony tematyce badań wykazujących, że praktyka uważności powoduje zwiększenie grubości i gęstości kory mózgowej, co m.in. stanowi istotny czynnik przeciwdziałania starzeniu się mózgu. Nie są to jednak jedyne mierzalne efekty tej formy medytacji. W tym miejscu wystarczy dopowiedzieć, że ilość badań nad medytacją uważności jest oszałamiająca, a niektórzy twierdzą, że to jedna z najlepiej przebadanych metod…

Continue reading →

Potęga metody „Jak gdyby”

Tę metodę znają wszyscy Praktycy NLP, ale często jest ona niedoceniana ze względu na swoją prostotę. Tymczasem stosują ją i nauczają w rozmaitych odmianach nie tylko adepci NLP, ale też wielu specjalistów z obszaru samorozwoju, leczenia i wszelkich form wspierania innych, a także w procesach planowania, wyznaczania celów itd. Ostatnio zetknąłem się z jej kolejną wersją, opisaną przez dra Joe Dizpenzę, amerykańskiego…

Continue reading →

Medytacja uważności i jej wielorakie zastosowania – cz. VII

Wpływ medytacji uważności na mózg Czy praktyka uważności, tak jak została skrótowo opisana w poprzednich częściach tego tekstu, przynosi efekty, które daje się mierzyć? Czy istnieją miarodajne badania na temat tej formy medytacji? A jeśli tak, to jakie praktyczne wnioski z nich wynikają? Tym zagadnieniom poświęcony jest niniejszy wpis, który dostarcza fascynujących odpowiedzi na powyższe pytania. Badania naukowe…

Continue reading →

Medytacja uważności i jej wielorakie zastosowania – cz. VI

Uważność – nie tylko metoda Możemy potraktować uważność nie tylko jako metodę, ale również jako stan umysłu, sposób istnienia, czy „stan bytu”, jak go określa dr Joe Dispenza. Niektórzy autorzy NLP (np. Robert Dilts) stosują pojęcie „stan podstawowy”. Oznacza ono nastrój, poziom energii i motywacji, pobudzenia lub uspokojenia, napięcia lub rozluźnienia, skupienia lub rozproszenia itd.,…

Continue reading →

Medytacja uważności i jej wielorakie zastosowania — cz. V

Środek i cel medytacji to tak naprawdę jedno i to samo. Nie próbujemy dotrzeć gdzieś indziej, lecz pracujemy nad tym, by nasza obecność tu, gdzie jesteśmy, była pełna. Nasze ćwiczenia 
z medytacji mogą z biegiem lat się pogłębić, ale tak naprawdę nie po to ćwiczymy. Nasza podróż do poprawy zdrowia to w rzeczywistości naturalny postęp….

Continue reading →

Medytacja uważności i jej wielorakie zastosowania — cz. IV

Nie uważaj swojego myślenia za wadę I nie staraj się celowo osiągnąć braku myśli. Pozostaw swój umysł w naturalnym stanie i zachowaj uważność. W ten sposób twoja praktyka medytacyjna dotrze do rdzenia siamathy*. – Jang Gonpa „Siedmiorakie wyjaśnienia wskazujące” Praktyka formalna Praktyką formalną nazywa się taką, która odbywa się w wydzielonym czasie, w specjalnym miejscu,…

Continue reading →

Medytacja uważności i jej wielorakie zastosowania — cz. III

Nigdy nie za wiele powtarzania, że dążyć do zrozumienia buddyzmu nie można, byłoby to bowiem wielkim błędem, koncentrować się na „doktrynie”, na sformułowanej filozofii życia a pominąć doświadczenie, czyli rzecz zupełnie zasadniczą, rdzeń buddyzmu. – o. Thomas Merton, trapista amerykański, w „Zen i ptaki żądzy” Gdy John Kabat-Zinn był studentem, zetknął się z buddyzmem zen…

Continue reading →