Terapeutyczny trening grupowy jako dynamiczna metoda samorozwoju

Co pewien czas spotykam się z pytaniem, co ma do zaoferowania udział w terapeutycznym treningu grupowym, w porównaniu do np. indywidualnej terapii lub coachingu. Postanowiłem więc odpowiedzieć na to pytanie poprzez wpis na blogu, dzięki czemu zainteresowani będą mogli znaleźć odpowiedzi na nurtujące ich pytania dotyczące tej formy pomocy i samorozwoju.  Dla uproszczenia przekazu będę…

Czytaj dalej →

Przeszkody jako droga do celu – część 2

Losy prowadzą tych, którzy je akceptują i przeszkadzają tym, którzy się im opierają. (Kleantes z Assos, filozof stoicki) Pisałem już kiedyś na tym blogu o filozofii stoickiej, jako starożytnym źródle inspiracji w naszych czasach. Wspomniałem wtedy również, że stoicyzm to skarbnica wskazówek ułatwiających rozwijanie wspierających przekonań i nastawienia do siebie, do życia, losu itp. Przytaczałem…

Czytaj dalej →

Przeszkody jako droga do celu – część 1

NLP uczy jak skutecznie wyznaczać cele i opracowywać strategie ich osiągania. Dostarcza reguł i narzędzi efektywnej komunikacji, twórczego rozwiązywania problemów, zarządzania swoimi emocjami i wiele innych. Wszystko to pozwala w znacznym stopniu zapobiegać przeszkodom na drodze do realizacji naszych dążeń, rozwoju, dobrostanu itd. Ale czy można całkowicie i trwale usunąć wszelkie przeszkody, jakie pojawiają się…

Czytaj dalej →

Styl prowokatywny

Wielu coachom, psychoterapeutom, psychologom i trenerom znana jest postać Franka Farrelly’ego jako twórcy psychoterapii prowokatywnej, z której inspiracji powstał następnie coaching prowokatywny i ogólnie – prowokatywny styl pomagania i wprowadzania zmiany.  Początki to lata 60-te  ubiegłego wieku, gdy Frank Farrelly prowadził psychoterapię skoncentrowaną na kliencie (podejście rozwinięte przez Carla Rogersa),  pracując m.in. ze schizofrenikami. Anegdota…

Czytaj dalej →

Psychologia samorealizacji a NLP cz. 5

Czas na podsumowanie Samorealizacja, doświadczenia szczytowe, samotranscendencja – czy współczesnego człowieka stać na to, żeby zajmować się takimi tematami, które wydają się być całkowicie odległe od codzienności, od „prozy życia” i „darwinowskiej walki o przetrwanie”? Czyż nie rozwinęli tych koncepcji autorzy żyjący sobie beztrosko w bogatej Ameryce, z dala od wyzwań, z jakimi boryka się…

Czytaj dalej →

Psychologia samorealizacji a NLP cz. 4

Samoaktualizacja a samo-transcendencja Wielokrotnie spotykałem się z zarzutem ze strony autorów katolickich, że psychologia humanistyczna rozwija egocentryzm, że „kręci się” wokół ludzkiego Ja (ego), że deifikuje człowieka (niejako czyni z niego bóstwo), a człowiek jest wtedy stawiany „na miejsce Pana Boga”. Jednak taka krytyka najwyraźniej wynika z braku zrozumienia właściwego sensu pojęcia „samoaktualizacja”.  Wyjaśniając jego…

Czytaj dalej →

Psychologia samorealizacji a NLP cz. 3

Doświadczenia szczytowe W poprzedniej części posłużyłem się pojęciem „doświadczenie szczytowe ”. To jedno z ważnych określeń wprowadzonych przez Abrahama Maslowa, które na stałe weszło do słownika psychologii humanistycznej i Ruchu Potencjału Ludzkiego. Uważa się je za jeden z kluczowych wyznaczników samorealizacji, który definiuje się następująco: Przeżycia szczytowe (peak experiences) to stany największego szczęścia i spełnienia,…

Czytaj dalej →

Psychologia samorealizacji a NLP cz. 2

Pierwszą część tego tekstu poświęciłem historycznym i personalnym powiązaniom NLP z psychologią humanistyczną i Ruchem Potencjału Ludzkiego (Human Potential Movement – HPM). Wiemy już, że oprócz Jamesa (psychologia i filozofia pragmatyzmu), Korzybskiego (semantyka ogólna), Chomsky’ego (gramatyka transformacyjna), Bandury (modelowanie) czy cybernetyki, NLP zaczerpnęło pośrednio wiele inspiracji od twórców psychologii humanistycznej (Maslow, Rogers i im współcześni),…

Czytaj dalej →

Psychologia samorealizacji a NLP

W roku 2010 Michael Hall zaczął publikować teksty będące owocem jego zainteresowania mniej znanymi dziejami NLP. Posłużył się nawet pojęciem „secret history of NLP”, co można przełożyć, jako „tajemna” lub „ukryta” historia NLP. Tajemna lub ukryta, ponieważ zupełnie nieznana szerszemu ogółowi, przynajmniej zanim Hall zaczął ją odsłaniać. Ale także dlatego, że twórcy NLP pominęli istotne…

Czytaj dalej →

Model panoramy społecznej i jego zastosowania

Model panoramy społecznej i jego zastosowania Od początku życia nasze mapy świata i nasze osobowości są kształtowane przez relacje z innymi. Człowiek – istota społeczna, głosi tytuł słynnej książki Elliota Aronsona.  Wkraczając w kolejne fazy życia, nieświadomie przenosimy wzorce budowania, podtrzymywania i rozwijania więzi z ludźmi, niestety często również te, które rodzą cierpienie i trudności…

Czytaj dalej →