O autorze

Benedykt Peczko

Założyciel i dyrektor Polskiego Instytutu NLP. Absolwent kierunku Psychologia na Akademii Teologii Katolickiej (obecnie Uniwersytet im. Kard. Stefana Wyszyńskiego). Certyfikowany psychoterapeuta (Europejski Certyfikat Psychoterapii – ECP). Certyfikowany superwizor PFP. Akredytowany coach i superwizor Izby Coachingu. Certyfikowany Trener NLP (Erickson University International – Kanada, Austrian Training Center for NLP). Absolwent i organizator pionierskich w Polsce kursów certyfikacyjnych w zakresie NLP, realizowanych wg standardów Institute for Integrative Communication w Monachium (potwierdzonych przez German Association for Neuro-Linguistic Programming oraz International Association for NLP). Jest współtwórcą Studium Coachingu MLC i Studium NLPt.

Od 1985 r. prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową, a od 1991 r. prowadzi coaching osobisty oraz organizuje i prowadzi warsztaty, treningi i kursy głównie na temat możliwości zastosowań praktycznej psychologii i psychoedukacji w różnych dziedzinach życia i pracy. Obecnie prowadzi terapię indywidualną i par dla ludzi dorosłych.

W Polskim Instytucie NLP prowadzi kursy certyfikacyjne Praktyk i Mistrz NLP oraz szkolenia specjalistyczne. Tematyka prowadzonych przez niego szkoleń obejmowała m.in. komunikowanie się, negocjacje, rozwiązywanie konfliktów, metody sprzedaży, obsługę klienta, ustalanie celów i misji firmy, komunikację medialną, treningi antystresowe, psychologię zarządzania, metody efektywnego uczenia się i twórczego rozwiązywania problemów oraz inne. Prowadził szkolenia na Litwie, w Chorwacji, Rumunii i Republice Południowej Afryki.

W pracy nastawiony jest na odkrywanie i uaktywnianie wewnętrznych zasobów osób, którym pomaga. Kieruje się dewizą Miltona Ericksona, który mawiał: „Jeśli możesz dokonać zmiany szybciej, łatwiej i przyjemniej, do zrób to szybciej, łatwiej i przyjemniej”.

Członek Polskiej Federacji Psychoterapii i Polskiego Towarzystwa Mindfulness. Reprezentant Europejskiego Stowarzyszenia Neurolingwistycznej Psychoterapii (EA NLPt) na Polskę. Współzałożyciel Polskiego Instytutu Ericksonowskiego w Łodzi. Prezes i superwizor Polskiego Stowarzyszenia Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii. Brał udział w przygotowaniu rejestracji Izby Coachingu, przez dwie kadencje był członkiem prezydium tej organizacji. Od 2005 r. uczestniczy w pracach nad projektem ustawy o zawodzie psychoterapeuty i reprezentuje PS NLPt w Polskiej Radzie Psychoterapii.

Współpracuje z Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i z Uniwersytetem SWPS w Katowicach  (w przeszłości również z Uniwersytetem im. Kard. Stefana Wyszyńskiego i Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie). Autor wielu publikacji popularyzujących wiedzę na temat psychoterapii, komunikacji międzyludzkiej, szeroko rozumianej profesjonalnej pomocy psychologicznej i metod samorozwoju.